let op! geld lenen kost geld
 

over ons

Besparenopmijnlening.nl is een initiatief van AllCredit.nl

AllCredit is een financieel dienstverlener, gespecialiseerd in financieringen. AllCredit verleent de particuliere consument een financiële dienst, met de nadruk op dienst. Eerlijk, duidelijk en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. AllCredit is hét orientatiepunt om de consument te begeleiden bij zijn of haar keuze voor een gunstige financiering.

AllCredit bemiddelt hierbij tussen jou en een geselecteerd aantal geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen. Op onze activiteiten is de Wet Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Onze dienstverlening voldoet aan de eisen die aan financieel dienstverleners gesteld worden en wij beschikken over een Wft-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12020126. Wij hebben met aanbieders geen productieverplichtingen en geen enkele aanbieder bezit aandelen van ons bedrijf en geen enkele aanbieder heeft stemrecht in ons bedrijf.

Voor meer informatie over onze dienstverlening gaat u naar www.allcredit.nl